W związku z przedłużającą się suszą „Beskid – Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie, zwraca się do mieszkańców Gminy Węgierska Górka z prośbą o racjonalne korzystanie z wodociągu gminnego. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalnych oraz sprawdzenie urządzeń sanitarnych pod względem szczelności.

Prosimy o nieużywanie wody do napełniania basenów, mycia samochodów, robót budowlanych oraz innych celów niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstw domowych.

Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Spółce zauważonych awarii czy też nieszczelności sieci wodociągowej.

Numery telefonów: 33 864 02 23, 33 864 13 01.

źródło: Piotr Tyrlik

Udostępnij Drukuj E-mail