Wójt Gminy Węgierska Górka informuje,iż po przeprowadzeniu działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do przedszkoli i szkół, przeszkoleniu pracowników oraz konsultacji z rodzicami z dniem 25 maja 2020 roku przedszkola oraz szkoły podstawowe (klasy I – III) zostają otwarte.

Na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji przedstawiam ilość dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych:

Przedszkola Liczba dzieci zadeklarowanych

Liczba dzieci

na zajęciach rewalidacyjnych

Przedszkole Nr 1 w Ciścu 0 0
Przedszkole Nr 2 w Ciścu 4 1
Przedszkole w Cięcinie 6 0
Przedszkole w Węgierskiej Górce 10 0
Przedszkole w Żabnicy 10 0

 

 

 

 

 

Szkoły Liczba uczniów zadeklarowanych

Liczba uczniów

na zajęciach rewalidacyjnych

SP nr 1 w Cięcinie

2 0
SP nr 2 w Cięcinie 1 0
SP w Ciscu 5 0
SP w Węgierskiej Górce 2 1
SP w Żabnicy 3 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Piotr Tyrlik

Udostępnij Drukuj E-mail