Po 52 latach kapłaństwa i 28 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla Ks. Prałata Stanisława Bogacza czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 16 sierpnia br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas.

Nie zabrakło wspomnień, podziękowań i wzruszeń.
Wójt gminy Węgierska Górka Pan Piotr Tyrlik w swoim przemówieniu dziękował za udzielone sakramenty, głoszone Słowo Boże oraz troskę włożoną w rozwój Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

źródło i zdjęcia: OPG Węgierska Górka