Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych zostaje przeniesiony do Klubu Seniora mieszczącego się w Węgierskiej Górce ul. Wyzwolenia 5 (budynek Przychodni Scapula).

Telefon kontaktowy: 33 860 97 89

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 17.08.2020r. zmieniają siedzibę i przyjmować będą w auli audiowizualnej Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce – wejście od strony Orlika.

Telefon kontaktowy: 33 860 97 84

źródło: wegierska-gorka.pl

Udostępnij Drukuj E-mail