Wykaz wykonawców i osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2020/2021

Sołectwo Cięcina, Cisiec,  Węgierska Górka i Żabnica

WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9, 34-350 Węgierska Górka

Pan Konrad Ciemała - tel.608-049-234, 33/ 864-22-22

 

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio wyżej wymienionemu WYKONAWCY, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery. Uwagi odnośnie nierzetelnego, czy też nieterminowego wykonywania obowiązków przez Wykonawców należy zgłaszać, dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42.

 

Organizacja akcji zimowej – najważniejsze informacje z systemu odśnieżania

Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzymanie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie z chodników i ścieżek.

Do prowadzenia i kierowania akcją zimową powołuje się zespół złożony z:

  1. a) Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski (kierujący akcją) - 33/860-97-44, 602-752-921 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.  730 - 1530,
  2. b) Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Cięcina Stefan Piela - 666 911 234, 33- 864-11-31
  3. c) Sołtys sołectwa Cisiec Stanisław Motyka - 33-864-02-10, 506-452-189,
  4. d) Sołtys sołectwa Żabnica Mirosława Biegun - 33-864-25-30, 33-864-15-07, 503-103-990,
  5. e) Sołtys sołectwa Węgierska Górka Maria Kocoń - 33-860-97-85, 509-311-242,
  6. f) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Węgierska Górka Marcin Ziętek – tel.504-624-769.

źródło: wegierska-gorka.opg.pl

Udostępnij Drukuj E-mail