Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka oraz Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy serdecznie zapraszają na Klimatyczną Majówkę! Msza Święta w oprawie góralskiej odbędzie się 29 maja o godzinie 9:00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy. Serdecznie zapraszamy! Działania prowadzone w ramach projektu „STYL NA FOLK – działanie podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Udostępnij Drukuj E-mail