W dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja największego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Żywieckim. Projekt został przygotowany i złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przez Powiat Żywiecki i obejmuje kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą źródła ciepła, instalacją solarną i fotowoltaiczną w następujących obiektach Powiatu Żywieckiego:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ul. Słowackiego 2;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu ul. Kopernika 77;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce ul. Dworcowa 17;
  • Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu ul. Mickiewicza 6;
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 17.857.627,98 zł. z czego planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą  15.997.369,74 zł. w tym dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 13.597.764,27 zł.

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja I etapu obejmującego prace budowlane i instalacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu (koszt robót budowlanych 2.446.277,68 zł).

 Źródło i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail