5 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu podpisano największą umowę na projektowanie sieci gazowej w Powiecie Żywieckim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, przedstawiciele Biura Projektowego SANKAT, Wiceburmistrz Miasta Żywca i Wójtowie gmin Świnna, Jeleśnia i Koszarawa. Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.
Projekt zakłada wykonanie projektu linii gazowej od miasta Żywiec w kierunku gmin: Świnnej, Jeleśni i Koszarawy. Zakładana łączna długość sieci gazowej to 36 100 metrów, a szacowany koszt inwestycji wynosi 9 498 552 zł.
Harmonogram projektu podzielony jest na trzy etapy. Etap I obejmuje miasto Żywiec od gazociągu na terenie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu do granicy z gminą Świnna. Etap II obejmuje większą część gminy Świnna do Jeleśni. Etap III to połączenie Jeleśni z Koszarawą. Dyrektor Podolski zakłada, że okres projektowania wszystkich trzech etapów powinien zamknąć się do trzech lat.
 
info: Starostwo Powiatowe w Żywcu