Jak co roku maturzyści szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki przystępowali do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski lub język mniejszości narodowej.

Maturzysta musiał przystąpić również do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym: chemia, biologia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język polski, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. Kolejnym etapem był egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Warunkiem zaliczenia matury było uzyskanie minimum 30 % poprawnych odpowiedzi z przedmiotów obowiązkowych.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI MAJOWEJ 2019 r.    

(wyniki opracowane na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)

Procentowe zestawienie zdawalności matur w szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki (ogółem):

Powiat Żywiecki – 81,09 %

Województwo Śląskie - 80 %

Kraj - 80,5 %

Procentowe zestawienie zdawalności matur w Liceach Ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:

Powiat Żywiecki – 90,34 %

Procentowe zestawienie zdawalności matur w Technikach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:

Powiat Żywiecki – 74,85 %

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail