Rezultaty naboru na rok szkolny 2019/2020 oraz dogodne warunki dojazdu dla uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki były wiodącymi tematami narady dyrektorów w Starostwie Powiatowym w Żywcu w dniu 30 lipca br.

W naradzie z udziałem Wicestarosty Żywieckiego Stanisława Kucharczyka uczestniczyli także Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, kierownik Zespołu ds. Transportu Michał Urbaniec oraz przewoźnicy działający na terenie Powiatu Żywieckiego.

Z uwagi na zwiększona liczbę uczniów, którzy od 1 września 2019 r. będą dojeżdżać do szkół w Żywcu, Milówce i Węgierskiej Górce, omówiono wszystkie zagadnienia związane z tymi wyzwaniami. Postanowiono lepiej skorelować rozkład jazdy autobusów z godzinami zajęć dydaktycznych w poszczególnych szkołach tak, aby uczniowie mogli bez opóźnień dojeżdżać na zajęcia, a następnie po ich zakończeniu w możliwie krótkim czasie wrócić do domu.

Zmodyfikowany plan dojazdów zostanie uzgodniony z przewoźnikami do końca sierpnia br. Jego funkcjonowanie sprawdzane będzie na bieżąco we wrześniu 2019 r., a ewentualne korekty w komunikacji zbiorczej zostaną uwzględnione.      

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu       

Udostępnij Drukuj E-mail