Stan zaawansowania prac budowy Szpitala Powiatowego w Żywcu oraz aktualna sytuacja finansowa żywieckiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej były głównymi tematami dzisiejszego Zarządu Powiatu w którym uczestniczył Poseł RP Kazimierz Matuszny.

Prace budowlane szpitala powoli dobiegają końca. Generalny wykonawca – żywiecka firma Wodpol obecnie prowadzi prace wykończeniowe. Na pierwszym i drugim piętrze trwa wyposażanie sal chorych, malowanie ścian, układanie podłóg, montaż paneli załóżkowych oraz paneli medycznych. W  łazienkach  pacjentów  ukończono  układanie  glazury  i  rozpoczęto  montaż  armatury.  Kolejnym  etapem  będzie  wyposażenie szpitala  w  sprzęt  medyczny  oraz  meble,  wyposażenie  kuchni i organizacja atrium - głównego holu szpitala. Finalizowane są prace związane z okablowaniem strukturalnym szpitala - aktualnie trwają przygotowania do podłączenia szpitala do sieci oraz uruchomienie systemów informatycznych, gdzie kluczowym etapem będzie przeniesie oprogramowania z obecnego szpitala. Elewacja  zewnętrzna  szpitala  jest  w  ostatniej  fazie  realizacji, kończone są parkingi oraz drogi wewnętrze na terenie szpitala. Rozpoczęły się również prace przy lądowisku dla helikopterów. Jednym z najważniejszych wyzwań jest wprowadzenie optymalnych rozwiązań dla oddziału ratunkowego oraz diagnostyki obrazowej, które są kluczowe z punktu widzenia ratowania życia – poinformował Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W punkcie dotyczącym sytuacji finansowej żywieckiego ZZOZ-u zabrał głos Poseł Kazimierz Matuszny. „Funkcjonowanie obecnego szpitala oraz zapewnienie dostępu mieszkańcom Żywiecczyzny do opieki medycznej jest dla mnie jedną ze spraw priorytetowych. W ostatnim czasie wystosowałem do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie skrajnie trudnej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Żywcu. W treści którą można zobaczyć na mojej stronie sejmowej, zwracam uwagę na kilka istotnych problemów wymagających podjęcia działań zmieniających obecne przepisy. W chwili obecnej czekam na odpowiedź z ministerstwa”.

W ramach posiedzenia Zarządu Powiatu odbyła się również wizytacja obiektu nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu z udziałem między innymi Posła RP Kazimierza Matusznego, Członków Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu i przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg.