W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniem, uprzejmie informujemy, że dzięki podjętym przez nas działaniom uczniowie naszych szkół mają zapewnioną opiekę dentystyczną.

Z uwagi na brak możliwości adaptacyjnych pomieszczeń w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki na gabinety stomatologiczne zgodnie z ustawą podjęto działania, których efektem jest zawarcie porozumień pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu a gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się na terenie powiatu.

Należy podkreślić, że są to podmioty mające podpisane umowy (kontrakty) z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych.  

Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje:

1) wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,

2) współpracę z pielęgniarką środowiskową nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na:

  1. a) wymianę informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2. b) podejmowanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Kontakt ucznia z gabinetem odbywa się za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza.

 

 

Nazwa Szkoły / zespołu szkół

Nazwa Gabinetu

 

1

 

I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu

Urszula Jakubiec, Maurycy Jakubiec NZOZ ,, MEDICUS” Spółka Jawna ul. Dworcowa 22,  34-300 Żywiec

 

2

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

Bożena Podrecka- Skorupka, Robert Skorupka-Szeptyc NZOZ STOMATOLOGIA B.R.  S.C. ul. Dworcowa 26, 34-360 Milówka

 

3

 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Urszula Jakubiec, Maurycy Jakubiec NZOZ ,, MEDICUS” Spółka Jawna ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec

 

4

 

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

Ewa Bayga, Marek Beyga Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, EWADENT” S.C. ul. Wesoła 7, 34-300 Żywiec

 

5

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Ilona Łatanik- Marek, Indywidualna Praktyka Stomatologiczna ul. Świętokrzyska 16a, 34-300 Żywiec

 

6

 

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

Magdalena Michałowska – Gołda Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Al. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec

 

7

 

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

Magdalena Michałowska – Gołda Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Al. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec

 

8

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Urszula Jakubiec, Maurycy Jakubiec NZOZ ,, MEDICUS” Spółka Jawna ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec

 

9

 

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce

DENTOBUS

 

10

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu

 

DENTOBUS

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu