“Działaj bez limitu 2!” to projekt realizowany na terenie wszystkich 15 gmin powiatu żywieckiego przez Żywiecką Fundację Rozwoju. Skąd pomysł? Oczywiście od Seniorek i Seniorów z Żywiecczyzny, którzy współpracowali z nami przy projekcie „Działaj bez limitu!” w roku 2018. Celem działań w 2018 r. był wzrost partycypacji i wyłonienie lokalnych liderów środowiska senioralnego. W roku 2019 wraz z Seniorami-liderami animujemy działania z zakresu partycypacji w procesach decyzyjnych wśród seniorów z wykorzystaniem ich potencjału społeczno-kulturalnego. W ten sposób powstała redakcja "Biuletynu bez limitu!" czyli broszury senioralnej o zasięgu ogólnopowiatowym, z uwzględnieniem specyfiki każdej z 15 gmin powiatu. Drugi wątek w projekcie to temat rad senioralnych. Uczestnikami projektu byli seniorzy (60+) z 15 gmin powiatu żywieckiego. Autorem filmu jest Wojciech Kupczak. Projekt "Działaj bez limitu 2!" finansowany był ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020

Żródło: Żywiecka Fundacja Rozwoju

<

Udostępnij Drukuj E-mail