Radni Rady Powiatu Żywieckiego w trakcie grudniowej sesji jednogłośnie przyjęli rekordowy budżet na 2020 rok. Łączny dochód Powiatu ustalono na kwotę 191.800.000 zł, a wydatki na kwotę 191. 060.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 740.000 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Jednym z najważniejszych priorytetów Powiatu Żywieckiego na 2020 rok to uruchomienie Nowego Szpitala w Żywcu. Jest to ostatni etap realizowanej inwestycji dlatego w budżecie zaplanowano środki w wysokości ok. 2,5 miliona złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem świadczenia usług zdrowotnych do siedziby nowego szpitala oraz spłatę straty finansowej starego szpitala.

Już dzisiaj zakładamy, że będzie to kolejny rok dużych inwestycji powiatowych, które pochłoną ok 18% całego budżetu. Będą to głównie  zadania drogowe oraz największy projekt termomodernizacji obiektów powiatowych, głównie oświatowych.

Tradycyjnie jedną z największych pozycji w budżecie to oświata powiatowa – a więc zabezpieczenie środków w formie subwencji oświatowej w wysokości ponad 90 milionów złotych na prowadzenie szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

 

źródło: zywiec.powiat.pl