W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy oraz doradcy poradnictwa obywatelskiego, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, wykaz osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenie jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żywcu (obok pokoju nr 14) oraz na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl – pod zakładką pomoc prawna.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 33 860 50 21.

***

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

1. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu). Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

2. Żywiec, ul. Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu). Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

3. Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6. Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 11 00 – 15.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 11.00 – 15.00. Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy, doradcy podatkowi oraz osoby, o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4. Węgierska Górka, ul. Zielona 43. Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 7.45 – 11.45, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek  8.00 – 16.00, Piątek 7.40 – 11.40. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

***

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

5. Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu) Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 11.00. Punkt prowadzony przez Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu. Porad obywatelskich  udzielają doradcy poradnictwa obywatelskiego o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

6. Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni). Punkt czynny: Poniedziałek 16.00 – 20.00, Wtorek 16.00 – 20.00, Środa 16.00 – 20.00, Czwartek 13.00 – 17.00, Piątek 14.00 – 18.00. Punkt prowadzony przez Żywiecką Fundację Rozwoju z siedzibą w Żywcu. Porad obywatelskich  udzielają doradcy poradnictwa obywatelskiego o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne

Źródło: zywiec.powiat.pl


 

Udostępnij Drukuj E-mail