Związek Międzygminny ds. Ekologii informuje że 20 stycznia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wybór Operatora Projektu Słoneczna Żywiecczyzna (Biura Zarządzającego). Ostateczny wybór Wykonawcy oraz podpisanie z nim umowy potrwa około 30 dni.

Po rozpoczęciu prac Operator zajmie się stworzeniem listy Wykonawców (firm montażowych). Lista firm zostanie przedstawiona w terminie 30 dni od podpisania umowy z operatorem na stronach internetowych Związku.

Następnym etapem będzie przeprowadzenie działań wśród mieszkańców – Grantobiorców Projektu wg procedury:

a. Spotkania z mieszkańcami uczestnikami projektu w Gminach w ciągu 30 dni od podpisania umowy z operatorem
b. Złożenie wniosku o udzielenie grantu oraz podpisanie umowy z Gminą na realizację zadań za które odpowiada Gmina w okresie trwałości projektu tzn. w okresie 5 lat od zakończenia projektu w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy/Gminę (nie później niż 90 dni od podpisania umowy z operatorem).
c. Sprawdzenie Grantobiorcy i podpisanie umowy o udzielenie Grantu 90 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie grantu
d. Podpisanie umowy przez Grantobiorcę z Wykonawcą z listy oraz realizacja inwestycji po podpisaniu umowy o udzielenie grantu
e. Złożenie wniosku o wypłatę Grantu po wykonaniu inwestycji i zapłaceniu faktury.
f. Weryfikacja wniosku o wypłatę Grantu do 90 dni od złożenia wniosku
g. Wypłata Grantu.
Termin zakończenia projektu został ustalony na 30.09.2021
Kolejne szczegółowe informacje będą przekazywane przez Biuro Operatora po jego wyborze.

Jeśli chodzi o Projekt Smog Stop:

W dniu 8 listopada 2019r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG.
Związek Międzygminny ds. Ekologii informuje że w styczniu br. zostanie ogłoszone postępowanie na wybór Operatora Projektu „Stop Smog” tj. operatora który w sposób kompleksowy zajmie się zarządzaniem w imieniu Związku inwestycją (tzw. Biuro Projektu).
Termin otwarcia ofert dla powyższego postępowania nastąpi w miesiącu marcu br. Po otwarciu ofert ostateczny wybór Operatora Projektu oraz podpisanie z nim umowy potrwa maksymalnie do 30 dni o ile zostanie pozytywnie rozstrzygnięty przetarg. W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu Związek będzie zmuszony ogłosić drugi przetarg.
Po rozpoczęciu prac Operator Projektu przygotuje harmonogram działań oraz ustali procedury realizacji inwestycji dla mieszkańców.

Kolejne szczegółowe informacje będą przekazywane przez Biuro Operatora po jego wyborze o czym poinformujemy na stronie www.zmge.zywiec.pl

 

źródło: zywiec.pl 

 

Udostępnij Drukuj E-mail