W ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Żywcu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zawarto w dniu 7 lutego porozumienie dotyczące wspólnych rozwiązań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, czystości oraz porządku na terenach przyległych do Jeziora Żywieckiego. Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Marię Wisińską-Kurz oraz Starostę Żywieckiego Andrzeja Kalatę.

Ustalono wprowadzenie rozwiązania mającego na celu przeciwdziałanie nielegalnemu wysypywaniu śmieci na terenach przybrzeżnych Jeziora Żywieckiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy tzw. Starej Żwirowni, gdzie zaobserwowano zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk różnego rodzaju odpadów.

 

źródło: starostwo powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail