W Miejskim muzeum w Żywcu odbywa się czasowa wystawa „Żywiec miastem rzemieślników. Księgi i dokumenty cechowe od XVI do XX w.”

"W zbiorach naszego muzeum zachowała się bogata kolekcja pamiątek po dawnych organizacjach cechowych zrzeszających żywieckich rękodzielników. Część eksponatów przedstawiona jest na wystawie stałej muzeum „Historia i tradycja Żywca”

Trwająca od lutego do marca wystawa czasowa przybliży zwiedzającym obiekty, które na co dzień przechowywane są w magazynach ze względów konserwatorskich.  Prezentujemy najstarszą zachowaną w naszych zbiorach księgę cechową należącą do kongregacji szewców z 1563 r., ale także księgi innych rzemiosł, w tym ostatni nabytek – dar do zbiorów muzealnych: Księgę cechu tkackiego z lat  1738 – 1784.

Pośród różnego rodzaju dokumentów cechowych zobaczyć można świadectwa nauki, skargi składane przez rzemieślników, pisma korespondencyjne pomiędzy poszczególnymi cechami a urzędem miejskim, sprawozdania z inspekcji prowadzone przez władze w stowarzyszeniach przemysłowych, w tym ostatni dar do zbiorów muzealnych – sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji przez c.k. Inspektora przemysłowego w żywieckim stowarzyszeniu przemysłowym szewskim z dnia 9 października 1891 r.

Są wśród prezentowanych rękopisów również dawne przywileje nadawane przez właścicieli dóbr żywieckich dla cechów potwierdzające ich statuty. W zbiorach muzealnych przechowywany jest także przywilej (najstarszy dokument w kolekcji) wystawiony przez pięciu biskupów polskich z dnia 6 stycznia 1546 r. dotyczący życia religijnego rzemieślników, ich obowiązków uczestniczenia w nabożeństwach i obrzędach religijnych.

Wystawa obejmuje księgi cechowe i różnego rodzaju dokumenty datowane od XVI do XX w."

źródło: zywiec.pl