21 lutego 2020 roku w Żywcu major w stanie spoczynku Władysław Foksa odebrał awans na stopień podpułkownika. Wydarzenie to zbiegło się z jubileuszem 100. urodzin majora.

W wydarzeniu wzięli udział: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej,  Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej RODZYNKI, Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz zaproszeni goście. Wśród nich znalazła się Alicja Flame – córka Henryka Flame ps. "Bartek". Powiat Żywiecki reprezentował Starosta Andrzej Kalata.

Uroczystość rozpoczęto od odczytania listu okolicznościowego skierowanego do majora Foksy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia „Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Medal wręczył Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Mianowania na stopień podpułkownika dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Marek Majocha.

Warto przypomnieć, że Władysław Foksa pseudonim "Rodzynek" był żołnierzem oddziału NSZ Henryka Flamego "Bartka" - największej formacji podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. W 2013 r. otrzymał awans na stopień kapitana. W 2017 r. został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku został awansowany na stopień majora w stanie spoczynku.

Władysław Foksa pochodzi z Żywiecczyzny. Od czerwca 1942 r. był żołnierzem Armii Krajowej. Pracował jako robotnik przy budowie fabryki IG Farben w pobliżu niemieckiego obozu Auschwitz. W 1942 r. został aresztowany przez Niemców. Śledztwo przeciw niemu gestapo prowadziło w Oświęcimiu i Bielsku. Został karnie włączony na siedem miesięcy do komanda robotników w kamieniołomie w Kamienicy. Po zwolnieniu w 1943 r. wrócił do pracy w Oświęcimiu.

Jesienią 1945 r. związał się ze zgrupowaniem NSZ pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka”. Był szefem grupy w Żywcu, która prowadziła działalność propagandową, wydawniczą i wywiadowczą. W grudniu 1946 r. aresztowany przez UBP. Przeszedł brutalne śledztwo. W kwietniu następnego roku został zwolniony z więzienia na podstawie przepisów amnestii.

Szykanowany w PRL znalazł pracę na kolei. W 1990 r. został radnym Żywca. Działał w Akcji Katolickiej. W latach 1990–96 był prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w ówczesnym województwie bielskim oraz założycielem i pierwszym prezesem Związku Żołnierzy NSZ na Podbeskidziu.

Źródło: Starosto Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail