Powiat Żywiecki przystępuje do realizacji kolejnego projektu „Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”. Inwestycja dotyczy przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Glinka i Sól.

W dniu 11 luty 2020 r. podpisana została umowa partnerska pomiędzy partnerem wiodącym projektu: Žilinský Samosprávny Kraj i Powiatem Żywieckim. W ramach Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL - SK 2014 – 2020 wykonane zostaną dwie inwestycje:

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1439 S (o długości 3267,4 mb) Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – gr. państwa na terenie gminy Ujsoły, w miejscowości Glinka, w km 17+725,6 - 21+993,00. W zakresie robót znajduje się między innymi przebudowa nawierzchni drogi, budowa poboczy lewo i prawostronnych oraz wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe)
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1447 S (o długości 990 mb) Rajcza – Sól – Zwardoń, na terenie gminy Rajcza, w miejscowości Sól, w km 6+307 do 7+297. Zakres robót tej inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę poboczy, przebudowę skrzyżowań z drogą wewnętrzną oraz przebudowę zjazdów, wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe), budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami oraz przebudowę systemu odwodnienia drogi.

Środki na realizację tej inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wartość projektu po stronie polskiej wynosi 1 119 949,97 EUR. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2021 roku.

źródło: zywiec.powiat.pl

Udostępnij Drukuj E-mail