Starostwo Powiatowe w Żywcu podaje, że od dzisiaj (30.03.2020) wprowadza następujące zasady załatwiania spraw: Wstrzymuje się przyjmowanie klientów Urzędu we wszystkich lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Żywcu. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, potwierdzenia profilu zaufanego oraz dokonywania płatności w kasie Starostwa. 

AKTUALNE GODZINY PRACY URZĘDU:

7:00 do 14:00 poniedziałek, wtorek i piątek

8:00 do 16:00 środa

7:00 do 13:00 czwartek

Obywatele mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty drogą pocztową lub z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP.

 

Ponadto z dniem 30.03.2020 r. zawiesza się:

  • Możliwość osobistego składania pism i dokumentów na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13. Dopuszcza się jedynie złożenie pism bez „potwierdzenia odbioru” do skrzynki umieszczonej w wejściu do budynku Starostwa przy Krasińskiego 13. W celu złożenia takiego pisma należy zadzwonić na dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych do budynku.
  • Możliwość dokonywania płatności w kasie zarówno w budynku Starostwa przy Al. Wolności 2 jak i Krasińskiego 13. Informacji o sposobach wnoszenia opłat za poszczególne czynności administracyjne oraz numerach kont bankowych udzielają pracownicy poszczególnych Wydziałów.
  • Przyjmowanie klientów przez punkt ksero oraz punkt bankowy znajdujący się na parterze budynku Starostwa przy ul. Krasińskiego 13.

 

Wykaz danych kontaktowych do poszczególnych komórek wewnętrznych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl.

źródło. zywiec.powiat.pl

zdjęcie: google street