Przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków o ulgę w formie odroczeń lub rozłożeń na raty, w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat czynszowych za gminne lokale użytkowe, dzierżawę gruntów, użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Żywiec.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczy należności powstałych po dniu 13.03.2020 r. i uzasadnione jest negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie – po złożeniu wniosku o wsparcie przez przedsiębiorcę, w ramach pomocy publicznej (de minimis).

Władze miasta nie wykluczają w najtrudniejszych przypadkach zwolnień od opłat z tytułu czynszów dzierżawnych lokali wynajmowanych od Miasta Żywiec.

Jednocześnie informujemy, że opłaty lokalne – podatki i czynsze muszą być pobierane dla zapewnienia funkcjonowania miasta – działalność komunalna, bytowa, komunikacyjna, nakłady na oświatę oraz bieżące funkcjonowanie zakładów i jednostek budżetowych miasta. Czekamy na rozwiązania rządowe, które są deklarowane przez rządzących – a mające dotyczyć wsparcia dla samorządu. W momencie gdy Państwo zapewni nam odpowiednie środki na funkcjonowanie, będziemy przedstawiać nasze dalsze propozycje wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta.

źródło: zywiec.pl

Udostępnij Drukuj E-mail