3 Kwietnia został złożony wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie ze środków unijnych zakupu 80 sztuk  laptopów dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki. Łączna ich wartość została wyceniona na 100 tys. złotych. 

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupiony przez Powiat Żywiecki sprzęt będzie przekazywany poprzez dyrektorów szkół w bezpłatne użyczenie uczniom wymagającym w pierwszej kolejności wsparcia technicznego – dotyczy to głównie uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. O ostatecznej decyzji o przyznanej kwocie na sfinansowanie zakupu, a w konsekwencji o ilości zakupionych laptopów poinformujemy w późniejszych terminie - możemy przeczytać na stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu.

źródło. zywiec.powiat.pl 

Udostępnij Drukuj E-mail