Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że z dniem 3 kwietnia 2020r.  rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020".

Powyższy nabór realizowany będzie na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł. Wnioski można składać elektronicznie przez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej. Wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu Urzędu Pracy w Żywcu skrzynki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 13 00, oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości posiadanych przez urząd środków. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, link do strony poniżej:

https://zywiec.praca.gov.pl/-/11983878-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-2020-

Informacji udzielamy pod numerem telefonu

tel. 33 47 57528, 33 4757560

Uwaga: Zgodnie z a rt.15zzd ust 2 w/w ustawy Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

źródło: zywiec.powiat.pl

Udostępnij Drukuj E-mail