Mając na uwadze pojawiające się informacje o przypadkach zakażeń koronawirusem mieszkańców poszczególnych gmin powiatu żywieckiego i miasta Żywca - zwracam się do Pana Premiera i Pana Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę przepisów, które pozwolą służbom wojewody oraz Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym na niezwłoczne udzielanie na bieżąco informacji o miejscach zamieszkania (pobytu) ww. osób.

Wnioskowane informacje są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa podległych nam pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, a tym samym do podejmowania wszystkich nie-zbędnych działań mających na celu dobro i zdrowie publiczne mieszkańców - Pisze Antoni Szlagor Burmistrz Miasta Żywca

 

źródło: Antoni Szlagor

Udostępnij Drukuj E-mail