Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 maja br. wznawiamy funkcjonowanie Izby Przyjęć, Oddziałów Internistycznych i Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Żywcu.

W związku z ograniczonymi zasobami kadrowymi oddziały: Wewnętrzny I i Wewnętrzny II uruchamiamy w ograniczonym zakresie, dotyczącym liczby łóżek i możliwości hospitalizacji. I tak w oddziale Wewnętrznym I - istnieje możliwość hospitalizacji 12 pacjentów, a w Oddziale Wewnętrznym 11-15.

Powyższe rozwiązanie jest czasowe, na miarę istniejących obecnie zasobów kadrowych, ale daje możliwość niesienia pomocy i hospitalizowania pacjentów, którzy tego wymagają. Po „odzyskaniu" większej liczby personelu medycznego zamierzamy świadczyć usługi medyczne w dotychczasowym wymiarze.

Jednocześnie informujemy, że wypełniając Wytyczne oraz Procedury dotyczące triażu pacjentów, nade wszystko mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno pacjentom jaki personelowi, oprócz kontenerów zlokalizowanych przed Izbą Przyjęć na każdym oddziale szpitalnym stworzyliśmy odcinki obserwacyjne, w których umieszczani będą pacjenci zgłaszający się do Szpitala w celu hospitalizacji, do czasu otrzymania wyników ich badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

W przypadku zapełnienia się wskazanych łóżek obserwacyjnych, nie będziemy mogli przyjmować czasowo kolejnych pacjentów i będziemy zgłaszać ten stan, dla właściwego dysponowania pacjentów przez ZRM.

Dyrekcja ZZOZ w Żywcu

źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail