NOWA SZKOŁA na terenie powiatu Żywieckiego

W Żywcu powstaje pierwsza szkoła kształcąca w zawodach kolejowych we współpracy ze spółkami kolejowymi: PKP Intercity S.A., PKP CARGO S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Od 1 września br. żywiecka szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zamierza uruchomić nowe kierunki nauczania, w tym pierwsze na terenie powiatu żywieckiego technikum i szkołę branżową I stopnia o charakterze kolejowym.

Poniżej przesyłamy link przedstawiający oferowane kierunki kształcenia  :

https://www.youtube.com/watch?v=5W_e4Ge0CLg&feature=youtu.be

Więcej szczegółów uzyskają Państwo na głównej stronie internetowej szkoły www.szkoly.zywiec.zdz.pl