Uprzejmie informujemy, iż Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu jest organizatorem Powiatowego Konkursu Żywieckiej Gwary Pisanej „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka”.

Celem konkursu jest: zainteresowanie mieszkańców Powiatu Żywieckiego dziedzictwem kulturowym i kształtowanie świadomości własnych korzeni, kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych, uczenie szacunku do gwary regionalnej i podejmowanie działań dla jej zachowania, rozwijanie postawy twórczej, ocalenie od zapomnienia kultury regionalnej. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Żywieckiego do udziału w konkursie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu informując, iż warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.1) podpisanej przez rodzica, opiekuna prawnego uczniów lub pełnoletniego uczestnika - osób biorących udział w konkursie!

     Z poważaniem

Mirosław Dziergas Dyrektor Wydziału Kultury
                                                           Starostwa Powiatowego w Żywcu

źródło: Starostwo Powiatowe

Udostępnij Drukuj E-mail