Bez komentarzy

Powoli ludzie zapominają, jak wyglądało dawne życie w górskich wioskach takich, jak Istebna, czy Jaworzynka. Mieszkańców nie żywi już ich własna ziemia, ale ta oddalona nieraz o kilkaset kilometrów, żyźniejsza, należąca do nowoczesnych i w pełni zmechanizowanych gospodarstw. Co nam zostało po tych czasach, kiedy rok wyznaczały święta kościelne i praca na roli? Wspomnienia – pamięć starych tacików i matek, czyli naszych dziadków. Właśnie po to, aby ta dawna harmonia życia ludzi i otaczającego ich świata przyrody nie została w pełni zapomniana powstał projekt "Gazdówka Tacika i Matki" realizowany przez Muzeum Regionalne „Na Grapie” dzięki finansowemu wsparciu Gminy Istebna.

W ramach wspomnianego projektu w najbliższą sobotę 8 października w muzeum powstałym z inicjatywy Jerzego Ruckiego odbędzie się niecodzienna impreza pod tytułem Gazdowani i spiywani "Na Grapie". Początek wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 13.00.

W programie:

- wernisaż nowej wystawy "Gazdowani i spiywani" w twórczości ludowej,

- pokaz młócenia i obróbki ziarna,

- pokaz kowalstwa w muzealnej kuźni,

- warsztaty przygotowania zabawek ze siana,

- występ zespołu regionalnego „Czadeczka” z Jaworzynki,

- KONKURS solistów i grup śpiewaczych (wezmą w nim udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy z terenu sąsiadujących ze sobą gmin Istebna i Hrčava)!!!

- ognisko.

Będą więc nie tylko pokazy oraz warsztaty, które przypomną starszym i pokażą młodszym, jak pracą własnych rąk dawni mieszkańcy wsi uzyskiwali wszystko, co było im do życia niezbędne, ale i ludowa muzyka, która zawsze towarzyszyła góralom przy pracy.

 

Udostępnij Drukuj E-mail