Bez komentarzy

Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę, Bogu i Polsce,

Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Treść tego przyrzeczenia harcerskiego z całą pewnością oddaje sens najważniejszych wartości, jakie kultywowane są przez pokolenia harcerzy zrzeszonych w ZHP. Ruch harcerski oparty jest o unikatową metodę harcerską. Jako sformalizowana organizacja pojawił się w 1910 roku. Założycielami harcerskiego ruchu było małżeństwo – Andrzej Małkowski i Olga Drahonowska – Małkowska. Priorytetem harcerstwa był i jest szeroko pojęty patriotyzm.

Przed nami kolejny piękny jubileusz w Węgierskiej Górce. Tym razem w najbliższą sobotę 22 października o godzinie 16 w ramach Zlotu Gromad i Drużyn Hufca ZHP w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce obchodzić będziemy jubileusz 90 – lecia harcerstwa.

Z istnieniem harcerstwa wiąże się także swoista obrzędowość. Jest ona jednocześnie charakterystycznym elementem każdej podstawowej jednostki – gromady zuchowej czy też drużyny. W dużym stopniu obrzędowość opiera się na symbolicznym układzie elementów czynności lub ruchów, jednak poszczególne jednostki poszczycić się mogą zazwyczaj sobie tylko właściwą formą zachowań. Mowa tu o nazwie drużyny, barwie drużyny, sposobie powitania i pożegnania oraz o różnorodnych zwyczajach.

Uniwersalna jest za to symbolika harcerska, obejmująca wśród innych dwa najważniejsze symbole:

* krzyż harcerski - wzorowany na najwyższym odznaczeniu wojskowym – Krzyżu Virtuti Militari. Jego symbolika jest bardzo złożona. Na ramionach krzyża istnieje bowiem harcerskie zawołanie „czuwaj”, ramiona natomiast oplatają wieńce z liści lauru i dębu. To również nie są elementy przypadkowe: laur jest symbolem zwycięstwa, dąb - męstwa. W centrum krzyża znajduje się oznaczająca czystość. 

* lilijka - od początków chrześcijaństwa symbolizuje czystość i cnotę. Wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu. Dla harcerza oznacza ona postępowanie zgodnie z prawem harcerskim. Inni twierdzą, że tak jak kompas północ, tak lilijka ma harcerzom wskazywać drogę do osiągania ideałów.

Jednocześnie zamieszczamy prośbę drużynowego, skierowaną do wszystkich członków drużyny "Wichry":  

 ,,Uwaga, jeśli kiedykolwiek byłeś w drużynie harcerskiej XI MDH Wichry, to jest to wiadomość do Ciebie! Poszukujemy wszystkich osób, które kiedykolwiek miały styczność z naszą drużyną i uczestniczyły w jej życiu. Zapraszamy Cię na 25-lecie Wichrze! Więcej informacji w wydarzeniu. Pozdrawiam, obecny drużynowy Tomasz Motyka."

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły