Oceny: (2 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Informujemy, że Wyższa Szkoła Biznesu wraz z Urzędem Miasta Żywiec otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację cyklu zajęć pt. „Galaktyka Talentów – Uniwersytety Dziecięce Wyższej Szkoły Biznesu”.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym rozpoczyna się rekrutacja na warsztaty w ramach realizowanego projektu. Wszystkie warsztaty i laboratoria, realizowane w ramach projektu „Galaktyka Talentów” są dla Państwa bezpłatne. Pierwszeństwo z zapisach mają słuchacze Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu. Po 25.01.201 rekrutacja przybiera charakteru otwartej dla dzieci spoza UD w Żywcu, w związku, z czym zachęcamy do jak najszybszego zapisu dziecka na interesujące Państwa warsztaty.

Dokładne informacje dotyczące miejsca i godziny warsztatów zostaną przesłane Państwu w wiadomości zwrotnej po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.

Tematy warsztatów podane są na stronie internetowej oraz w formularzu zgłoszeniowym

Rejestracja online tutaj.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły