Bez komentarzy

W Zwardoniu na Beskidku, w rejonie zbiegania się transgranicznych szlaków turystycznych, powstanie nowa wiata turystyczna wyposażona w grill. Obiekt ten, który służyć będzie zarówno turystom jak też mieszkańcom, powstanie dzięki projektowi pod nazwą „CrossiGeo na Granicy” realizowanego za pośrednictwem Euroregionu Beskidy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, przy udziale budżetu państwa i budżetu Gminy Rajcza. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe na realizację wiaty. Wiata jest tylko częścią ww. projektu. W życie wcielony zostanie również geocaching, czyli gra terenowa, która pozwoli na aktywne i kreatywne formy spędzania wolnego czasu. W ramach geocachingu na terenie Zwardonia oraz w pasie granicznym zostanie wyznaczonych 20 punktów keszingowych. Kesze będą związane z tradycją i historią pogranicza oraz jego przyrodą. Zadaniem graczy będzie mierzyć, fotografować, robić pojemniki, budować skrytki i lokalizować geocache z certyfikatami. Skrytki zamontowane będą w terenie z opisami w języku polskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Dodatkowo w ramach projektu 13 tras zostanie zmodernizowanych i opisanych pod kątem crossfit, z czego pięć zlokalizowanych będzie w samym Zwardoniu. Trasy te zostaną oznakowane, opisane, zaopatrzone w tablice oraz ławki. Jedna z tras wyznaczona będzie na terenie parku w Rajczy, z uwzględnieniem urządzeń siłowni zewnętrznej, 6 tras zaplanowanych zostało w ciągu istniejących szlaków górskich, przebiegających przez każde sołectwo w gminie. Będzie też trasa transgraniczna po granicy w kierunku Gminy Skalite. Szlaki crossfit obejmować będą różne rodzaje aktywności z podziałem na spacer i cross (bieg) z wyszczególnieniem ilości spalonych kalorii w zależności od rodzaju aktywności.

Źródło: Aktywna Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły