Bez komentarzy

Obchodzone na końcu maja Dni Lasu do doskonały czas upowszechniania wiedzy o lesie, uświadamiania znaczenia lasów i gospodarki leśnej oraz organizowania społecznej akcji sadzenia drzew, pielęgnacji parków, zakładania i porządkowania terenów zielonych. W ramach Dni Lasu zazwyczaj organizowane są konkursy i wystawy, festyny.

Nie inaczej będzie i w tym roku, bowiem to już po raz 18.  Zarząd Powiatu Żywieckiego organizuje kolejną edycję „Powiatowych Dni Lasu”. To cykliczna impreza o charakterze edukacyjno – ekologicznym.

Jak co roku celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej oraz rozwój zainteresowań problematyką ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu żywieckiego.

XVIII Powiatowe Dni Lasu – to cykl konkursów z zakresu ochrony środowiska przeprowadzanych w szkołach powiatu żywieckiego obejmujących:

  • konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. ”Przyroda i ja”
  • konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. ”Przygoda z przyrodą”
  • konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. ”Przyroda bezcennym darem”

Podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się w okresie od 29 – 31 maja 2017r., kiedy zostaną przeprowadzone etapy finałowe konkursów. Zwieńczeniem będzie wręczenie laureatom konkursów nagród rzeczowych.

Udostępnij Drukuj E-mail