Bez komentarzy

Grupa młodzieży z Międzybrodzia Bialskiego „Lidekalni” organizuje festyn pt. „Zaangażuj się w życie”, który odbędzie się 12 listopada 2017 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim. 

 Wydarzenie  adresowane jest  dla młodzieży (13-25 lat), którzy pragną od życia czegoś więcej – którzy nie boją się wyzwań i chcą przejść przez życie, pozostawiając po sobie ślad.  Głównym celem festynu jest zachęcenie młodych do zaangażowania się w wolontariat w wybranych grupach i organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) działających na terenie Czernichów, pokazanie potencjału młodzieży oraz promocja lokalnych NGO. 

Festyn rozpocznie się o godz. 14.00 zabawą w podchody po okolicy. Później na sali odbędzie się krótkie przedstawienie na temat wolontariatu, a także pokaz organizacji pozarządowych, quiz z nagrodami i festiwal młodych talentów. Na zakończenie, o godz. 18.00 planowany jest koncert zespołu TON. 

 

Działania prowadzone w ramach projektu „Inicjatywnie Lokalnie” realizowanego przez Fundację Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

źródło: Żywiecka Fundacja Rozwoju

 
Udostępnij Drukuj E-mail