Bez komentarzy

Posiady Gawędziarskie w Rajczy mają charakter konkursu, w którym mogą wziąć udział gawędziarze z powiatu żywieckiego:

- dzieci do 7 lat,
- dzieci od 8 do 13 lat,
- młodzież od 14 lat oraz młodzież ze szkół średnich,
- dorośli.

"To tez pytomy do Rajcy wsytkik, ktorzy lubiom se pogwarzyj. Pytomy tez wsytkik, ktorzy kcieliby posłuchaj ło łutopcak, płanetnikak, carownicak cy tez roznyk innyk ciekawyk historyji"- zapraszają pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy.


Repertuar powinien obejmować dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe z okolic miejsca zamieszkania wykonawcy, ciekawe, humorystyczne wydarzenia z dawnych czasów lub dziejące się współcześnie. Pod uwagę nie będą brane dowcipy i monologi. Gawęda nie powinna zawierać tekstów wierszowanych, ale dopuszcza się krótkie wstawki poetyckie (powiedzenia, przysłowia, przyśpiewki) -dla ubarwienia prezentacji.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek, dzieci i młodzież nagrody rzeczowe, dorośli- nagrody pieniężne.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania  tutaj

 

źródło i grafika: GOKiS w Rajczy

Udostępnij Drukuj E-mail