Widok na rondo w centrum Węgierskiej Górki łączące drogi z Żywca do Cisca oraz Żabnicy.

Pomiar jakości powietrza prowadzony na ul. Zielonej 48 w Węgierskiej Górce

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Inne kamery

Lipowa - OSP

Cięcina - Fabisie

Jeleśnia - Rynek - Stara Karczma

Jaz na Sole i bulwary w Węgierskiej Górce (obrotowa)

Cięcina kościół św. Katarzyny