Milówka widok na skrzyżowanie ul. Jana Kazimierza w stronę Rajczy z ul. Dworcową. Na lewym planie kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP.

Inne kamery

Żywiec Rynek

Lipowa - OSP

Żabnica - Kościół

Milówka - ul. Jana Kazimierza

Juszczyna - Trzebinia ul. Widokowa