Widok na ul. Jana Kazimierza w kierunku ronda i Ciśca.

Inne kamery

Żywiec Rynek

Milówka - rondo, widok w stronę Kamesznicy

Rajcza - Centrum

Cięcina kościół św. Katarzyny

Żabnica - Kościół

Milówka - Rynek