Oceny: (23 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
7 komentarzy

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Mapa poglądowa, aktualizowana z 10 wskaźnikowych czujników rozmieszczonych:
Żywiec Rynek - 349 m n.p.m.
Bielsko Biała, ul. Jana III Sobieskiego - 360 m n.p.m.
Łękawica, ul. Za Wodą - 378 m n.p.m.
Sienna - 401 m n.p.m.

Węgierska Górka - 420 m n.p.m.
Okrajnik ul. Boczna - 430 m n.p.m.
Cięcina ul. Spacerowa - 460 m n.p.m.
Sucha Beskidzka, ul. Błądzonka - 490 m n.p.m.
Lipowa - 540 m n.p.m.

Cięcina - Ficońka - 950 m n.p.m.

Udostępnij Drukuj E-mail