Oceny: (13 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Montujemy czujniki jakości powietrza, a dokładnie pyłu zawieszonego PM1, 2.5 i 10 w naszej okolicy. Przedstawiamy aktualne pomiary przy ul. Zielonej w Węgierskiej Górce. Pracujemy nad czujnikami w innych lokalizacjach. Udostępniajcie, żeby każdy wiedział, czym za oknem oddychamy. Chcielibyśmy zaprosić Was dyskusji, czy takie czujniki w naszym regionie warto montować i w których lokalizacjach?

Pomiar jakości powietrza prowadzony na ul. Zielonej 48 w Węgierskiej Górce.

Zobacz pomiar jakości powietrza w Cięcinie na ul. Spacerowej - Cięcina kościół św. Katarzyny

 

Jakość powietrza

Indeks Jakości Powietrza:

Średnie z ostatnich 24h

Średnie z ostatnich dni

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/ m3]
PM2.5
[µg/ m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120
Udostępnij Drukuj E-mail