Wierchy podbiły żywiecką publiczność i zdobyciem Grand Prix podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych potwierdziły swoją wysoką klasę artystyczną. Do Milówki pojedzie także Srebrne Serce Żywieckie - nagroda otrzymana w Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Zapraszamy na reportaż.

Reportaż: Ewa Jeremicz

Realizacja nagrania: CORE Media

 Wojciech Kupczak - CORE Medi

Inne artykuły