"Opadły mgły i..." wprawdzie nie miasto, ale parafrazując poetę - góry ze snu się budzą. Taki obraz zarejestrowała kamera ze Schroniska na Rysiance w kierunku Tatr. Obraz został uchwycony między godziną 5.30 a 8.30, więc krótko po wschodzie słońca.