Oceny: (2 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Z udziałem zaproszonych gości i licznie przybyłych mieszkańców w Jeleśni odbył się Hołdymas Gazdowski. Zapraszamy na reportaż.

Reportaż: Ewa Jeremicz

Realizacja nagrania: Mateusz Wełniak

Producent: WGmedia.eu