"Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów" to projekt, który realizowany jest od czterech lat w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, w ramach którego izraelska młodzież gości w murach tej placówki, która splatała kiedyś nasze polsko-żydowskie wspólne losy.

Jego celem jest nie tylko ukazanie młodzieży polsko-żydowskiej historii naszego miasta, ale również budowanie wzajemnych relacji, które powodują, że młodzi ludzie "...stają się sobie dosłownie i metaforycznie bliżsi. To ma głęboki sens wobec rozumienia przeszłości naszych narodów i dla przyszłości tych młodych ludzi. Wartość działania w programie "Bliżej siebie" jest bezcenna dla obu stron"  - jak podkreślała w wywiadzie Aleksandra Bura, jego koordynatorka i polonistka z tutejszego liceum.
Wczoraj, już po raz czwarty uczniowie z Ashdod, brali udział w  warsztatach i wspólnej zabawie z polskimi uczniami.

Reportaż: Grzegorz Jagosz

Realizacja nagrania: Wojciech Kupczak

Producent: WGmedia

Więcej wideo na: http://wgmedia.eu/reportaże