Konferencja w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach jest podsumowaniem projektu Marka Turystyczna Żywiecki Raj i jednocześnie była inauguracją identyfikacji wizualnej marki turystycznej Żywiecki Raj.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne założenia Programu promocji marki Żywiecki Raj opracowane na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” przez konsorcjum podmiotów: firmę SocLab oraz przedstawicieli Fundacji Laboratorium Inicjatyw Środkowoeuropejskich z Cieszyna. Identyfikacje wizualną przygotowała Aleksandra Żulińska.  

Konferencja została uwieńczona podpisaniem listu intencyjnego przez włodarzy całego powiatu żywieckiego. Podpisanie listu ma na celu pogłębienie współpracy i rozwój działań w obszarze turystyki i promocji Żywiecczyzny.

 

Reportaż: Beata Gołek-Kasprzak

Realizacja nagrania: Wojciech Kupczak

Producent: WGmedia