“Giving circle” jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. Ta forma filantropii jest to bardzo popularna w USA i Australii. W Europie funkcjonuje dobrych od kilku lat, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu wydarzenia organizowane są średnio raz w miesiącu. Coraz więcej wydarzeń odbywa się co roku w Czechach, Rumunii, Turcji, Bułgarii i na Węgrzech, a także w Polsce.

Źródło: givingcircle.pl 

Zapraszamy na reportaż z tego wydarzenia.

 

Reportaż/Realizacja nagrania: Wojciech Kupczak