W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach została uroczyście otwarta Zielona Pracownia. Przecięcia wstęgi dokonali: Pani Ewa Cofała – przedstawiciel  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w towarzystwie Dyrektora Szkoły Pana Andrzeja Ciurli oraz Wójta Gminy Ujsoły Pana Tadeusza Piętki.

 

Reportaż/Realizacja nagrania: Wojciech Kupczak


Inne artykuły