„...Poznaj język nieznany

szum traw na halach

cienie leśnych duszków

to mowa milczenia

zrozumiana tylko góralskim sercem.”

Skąd może pochodzić nazwa mojej wsi? Różne legendy krążą na ten temat. Wiele wsi otrzymywało nazwy od rzek i potoków przepływających przez nie, inne od wydarzeń, jakie miały się rozgrywać na terenach danej wsi. A jak mówi o tym Komoniecki.

Cisiec - został nazwany od lasku cisowego, który w tym miejscu rósł.

Milówka - od miłych łowów, na które panowie jeździli, a także od rzeki Milówka, która płynie od hal Suchej Góry oraz od Prusowa.

Rajcza - nazwana od góry Rajcze, według legend podobno również od mienia pierwszego zbuntowanego poddanego, którego Rajczą zwano.

Rycerka - zowie się od rzeki Rycerki, która wypływa spod Hali Rycerzowej.

Sól - wieś tak nazwana od słonych wód albo soli tam występującej.

Nieledwia – podobno kiedyś na tym miejscu biły się ze sobą dwa niedźwiedzie, a bój zakończyły dopiero pod wieczór. Ponadto w tym miejscu rósł las, z którego „potasze ważono” (ług potasowy używany np. do produkcji mydła). Według legendy szlachcica Wrzeszcza – dozorcę tych ważonych potaszów - zbójcy ugotowali w kotle.

Radziechowy – nazwa prawdopodobnie pochodzi od cmentarza przy kościele, „przy którym choć z daleka się ludzie radzi chowali, pogrzeby odprawiając".

Ujsoły - pierwotna nazwa brzmiała „U Soły” i wywodzi się od położenia pierwszych zagród, które były zlokalizowane bezpośrednio nad rzeką Sołą.

Laliki- nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli polany pod Szarem Lalików

Cięcina - nazwa jest związana z wycięciem „lasu cienkiego”

Węgierska Górka - jak tłumaczy Komoniecki, nazwa pochodzi od legendy: monarcha chciał przyłączyć dolinę górnej Soły do Węgier. Aby uzasadnić te żądania panowie węgierscy klęcząc na workach wypełnionych ziemią przywiezioną z Węgier przysięgali, że klęczą na węgierskiej ziemi.

Wieprz – nazwa pochodzi od dzikich wieprzy, które tam bywały, i które tam „na tych polach pobito”.

Zwardoń - od nazwiska. Samo nazwisko Zwardoń można łatwo wytłumaczyć. Powstało on przez dodanie do przymiotnika „zwarty” końcówki -oń. To przezwisko (później nazwisko) oznaczało osobę o smukłej, zwartej posturze.

Kamesznica – od lśniących oraz świecących się kamieni. W tym miejscu znajdowano bogate kruszce.

Szare – od szarego miejsca, które zostało od 150 owiec, które wpadły pod śnieg i tak swój żywot zakończyły z głodu.

Żabnica – według Komonieckiego nie ma tutaj zielonych żab, tylko chropowate przez kamienistą rzekę i od „najlepszej i najlżejszej” wody.

Glinka - nazwa pochodzi od ciężkich gliniastych gleb, które wykształciły się na powszechnych tu łupkach.

Złatna - dawniej nosiła nazwę Sołki, ponieważ uważano, że to tam rzeka Soła ma swój początek. Dzisiejsza nazwa wywodzi się od potoku Bystra, który wcześniej nosił nazwę Złotna - pochodzącą prawdopodobnie od śladów aluwialnego złota, na które natrafiono właśnie w tym potoku. Jeszcze inna wersja podaje, że nazwa wywodzi się od Złotnic.

Soblówka - wcześniej Cicha od ciszy, potem nazwę zmieniono na Soblówka - w przysiółku Soblówka wybudowano kaplicę, tutaj także stacjonował oddział Korpusu Ochrony Pogranicza - przysiółek ten zaczął spełniać funkcję centrum wsi.

Źródło: Andrzej Komoniecki, Dziejopis Żywiecki

Udostępnij Drukuj E-mail