W terminie 23 czerwiec - 18 sierpień 2018 roku przeprowadzonych zostanie łącznie 9 wycieczek (Kotlina Żywiecka, Beskid Żywiecki ,Beskid Śląski ‚Beskid Mały, Beskid Średni).

Organizatorami XXI AKCJI WAKACYJNEJ  "WYCIECZKA za 1 zł. - LATO'2018" są:

- KOŁO TURYSTYKI GÓRSKIEJ I KRAJOZNAWSTWA „Kangchen­dzonga” przy I LO w Żywcu z Panem Jackiem Sewerynem na  czele, 

- URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU, 

- KOŁO PRZEWODNIKÓW – ODDZIAŁ BABIOGÓRSKI PTTK W ŻYWCU. 

 

Plan wycieczek na wakacje 2018:

 

23.06.2018 r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 29 pkt Skala trudności: średnia

Trasa: Żywiec — Rycerka Górna – Przegibek (schr.) — Rycerzowa W. (schr.) — Soblówka — Żywiec

30.06.2018r. zbiórka : 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 18 pkt. Skala trudności: łatwa

Trasa: Żywiec — Bielsko Biała – wyciąg na Szyndzielnia (1026m) — Klimczok (1117m) — Szczyrk — Żywiec

07.07.2018 r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 16 pkt. Skala trudności: średnia

Trasa: Żywiec – Złatna — Krawców Wierch (schr.) — Glinka (GEOPARK) — Żywiec

14.07.2018 r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywcu) GOT: 24 pkt. Skala trudności: średnia

Trasa: Żywiec – Rycerka Kolonia –Rez. „Śrubita”- Wielka Racza (schr.) -Rycerka Kolonia – Żywiec

21.07.2018r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 22 pkt. Skala trudności: średnia

Trasa: Żywiec – Kamesznica Górna — Przysłop/schr./ — Barania Góra(1220m) — Kamesznica Dolna — Żywiec

28.07.2018r. zbiórka: 7,45 –8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 18pkt. Skala trudności: łatwa

Trasa: Żywiec — Przeł. Salmopol(934 m) — Grabowa(schr.) — Przeł. Karkosz­czonka (schr.)- Szczyrk – Żywiec

04.08.2018 r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 26 pkt. Skala trudności: łatwa

Trasa: Żywiec –Gilowice (kościół) — Krzeszów – Laskowiec(922m) – Łamana Skała(929m) -Las (Ślemień) — Żywiec

11.08.2018r. zbiórka: 7,45 – 8,00 („Lidl” w Żywiec) GOT: 23pkt Skala trudności: średnia

Trasa: Żywiec- Mikuszowice -Magurka (schr.) — Czupel(933 m) — Zarzecze( Schr. Młodzieżowe -finał) — Żywiec

18.08.2018r. zbiórka:7.00 („Lidl” w Żywiec)

Trasa: WYCIECZKA FINAŁOWA dla NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW … ???

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

- udział na własną odpowie­dzialność ( stan zdrowia , ubezpie­czenie we własnym zakresie itd.);

- odpowiedni ubiór, dosto­sowany do wędrówek w górach;

- pokrycie części kosztów przejazdów, wyciągu na Szyndzielnię, Geoparku oraz wyżywienie we własnym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- wędrówki odbędą się bez względu na pogodę;

- organi­zator zastrzega sobie prawo zmiany programu na skutek nie sprzy­ja­jących warunków atmos­fe­rycznych;

- inter­pre­tacja regulaminu przysługuje organi­za­torowi;

- przewodnik oczekuje na zebranie zainte­re­so­wanych wędrówką 15 minut przed odjazdem.

Akcep­tując powyższy regulamin, uczestnicy XXI Akcji, wyrażają tym samym zgodę na wykorzy­sty­wanie przez organi­za­torów zdjęć i innych infor­macji do celów promo­cyjnych.

ŚWIADCZENIA:

- dla najak­tyw­niej­szych uczest­ników przewi­dziane są nagrody (FINAŁ AKCJI ‘2018);

- na każdym rajdzie będzie sporzą­dzana lista uczest­ników.

INFORMACJI:

- udzielają Organi­za­torzy i Biuro PTTK w Żywcu , ul. 3 Maja 16 , tel. ( 033 ) 861–26-34 (w godz. urzędo­wania).

 

 zdjęcie w tle: Magdalena Sporek

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail