21 października 2019 roku w Muzeum Śląskim wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”. Wśród osób nagrodzonych znalazła się nominowana przez Starostę Żywieckiego Magdalena Kiodoń Staszek - Kierownik Kina Janosik w Żywcu, za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju i uaktywniania turystyki na terenie całego Powiatu Żywieckiego, a przede wszystkim za upowszechnianie filmów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji lokalnych i regionalnych oraz kina artystycznego, organizację wydarzeń specjalnych, cykli dla seniorów i dzieci, spotkań z twórcami filmowymi, edukację filmową dla szkół, przeglądy filmowe o charakterze górskim, turystycznym i rekreacyjnym, retrospektywy oraz festiwale.

Robert Słonka z Żywiecczyzny, Przewodnik Beskidzki, został wyróżniony w kategorii działalność społeczna.

 

źródło i zdjęcie: powiat żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail